หยุดป่วย ด้วยแพทย์ทางเลือก

 

วิธี บำบัดรักษาโรคโดยไม่ใช้ยา แต่หายได้ด้วยศาสตร์สุขภาพทางเลือก

 

ธรรมชาติบำบัด คือ การดูแลรักษา กายใจ โดยกระบวนการธรรมชาติ ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า ถ้าร่างกายอยู่ในสภาพสมดุลปกติ ร่างกายและจิตใจของคนเราจะสามารถเยียวยารักษาโรคทุกชนิดได้ด้วยตัวเอง โรคร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ภูมิแพ้ หอบหืด ฯลฯ ล้วนเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองใหญ่ ผู้รับทานอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน เช่น เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ยาปฏิชีวนะ อย่างการรับทานยา หรือ ฉีดยาที่ทำจากสารเคมี สารเหล่านี้จะตกค้างอยู่ในร่างกายมาก หรือ การใช้ชีวิตที่เคียดเกินไป หักโหมเกินไป กังวลเกินไป ออกกำลังกายไม่เพียงพอ พักผ่อนไม่เพียงพอ

กระบวนการขับสารพิษออกจากร่างกาย มี 4 ทาง คือ ทางจมูก ทางเหงื่อ ทางปัสสาวะ และทางอุจจาระ คนเราจึงควรหมั่นหายใจลึกๆ จะได้อากาศ บริษสุทธิ์เข้าไปในปอด เพื่อนำออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย และ ควรตากแสงแดดอ่อนๆ ทั้งในตอนเช้าและตอนเย็น เพื่อดูดสารพิษออกจากร่างกาย เป็นวิธีดูแลรักษาสุขภาพอย่างง่ายๆ ที่คนทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ ในเวลาที่คนมีอาการเจ็บป่วยร่างกายจะเสียสมดุล ถ้าจะแก้ไขให้สมดุลก็ต้องปรับสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

ศาสตร์ธรรมชาติบำบัดเชื่อว่าร่างกายมีกลไกกำจัดสารพิษและทำความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติ เช่น เวลามีสารพิษเข้าไปในปอด ร่างกายจะไอหรือจาม การไอหรือจามแรงๆ เป็นการขับพิษออกจากร่างกาย การรับทานยาแก้ไอจึงทำให้ร่างกายไม่สามารถขับสารพิษออกมาได้ หรือ เวลาที่เราท้องเสียก็ถือเป็นการทำความสะอาดของร่างกาย การรับประทานยาแก้ไอจึงทำให้ร่างกายไม่สามารถขับสารพิษออกมาได้ หรือ เวลาที่เราท้องเสียก็ถือเป็นการทำความสะอาดของร่างกายครั้งใหญ่ การถ่ายให้หมดจะช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกาย แต่หากรับประทานยาแก้ท้องเสีย อาการท้องเสียหยุดทันที ทำให้ร่างกายกักสารพิษเอาไว้และดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย หากซึมผ่านเส้นเลือดไปที่ผิวหนัง ก็จะเป็นผื่นหากซึมไปที่ไตก็จะเป็นโรคไต หรือหากซึมไปที่ระบบหายใจก็จะเป็นหืดหอบ

การดูแลสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติบำบัดจะเน้นเรื่องอาหารเพราะการรับทานอาหารที่ดีสามารถทำให้สุขภาพดีได้ ศาสตร์ธรรมชาติบำบัดแนะนำให้รับประทานอาหารมังสวิรัติ และหลีกเลี่ยงการรับทานยาต่างๆ เพราะจะให้ผลดีในระยะสั้น แต่จะเกิดผลเสียในระยะยาว นอกจากนี้ยังนิยมใช้วิธีอดอาหารเพื่อล้างพิษอีกด้วย

วิธีการอดอาหารเพื่อล้างพิษ บางคนอาจอดอาหาร 7 วัน บางคนอดอาหาร 14 วัน แต่บางคนอาจต้องอดอาหารถึง 21 วัน แล้วแต่อาการของโรคยกตัวอย่าง ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอาจให้อดอาหาร 20 วัน เพื่อไม่ให้มะเร็งเจริญเติบโต ระหว่างนั้นจะให้น้ำผลไม้อ่อนๆ ให้เอาผ้าเปียกมาประคบบริเวณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *