วิธีทำลายพิษ

      วิธีล้างพิษ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ได้แก่

  1. รับประทานเพื่อล้างพิษ

คือการรับประทานผักและผลไม้ ข้าวกล้อง อาหารไม่ดัดแปลง อาหารที่ปลอดสารพิษ การรับประมานอาหารแบบนี้จะทำร่างกายได้รับปริมาณของวิตามินและเส้นใยเข้าไปอย่างมหาศาล จึ้งช่วยให้ร่างกายสามารถขจัดสารพิษออกมาได้ดีขึ้น นี่เป็นวิธีที่ใช้กันอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบัน การใช้วิธีนี้เพียงอย่างเดียวคงไมเพียงพอ ด้วยมลพิษจากสิ่งแวดล้อม เราจึงร้องการกระบวนการี่มากขึ้น และวิธที่มักใช่ร่วมกัน วิธีที่ 2

  1. อดเพื่อล้างพิษ คือการอดอาหาร เพื่อช่วยให้ร่างกายขจัดสารพิษได้มากขึ้น
  2. สวนล้างลำไส้เพื่อล้างพิษ หรือเรียกกันว่า ดีท็อกซ์ คือวิธีการหนึ่งทีช่วยให้ร่างกายขจัดสารพิษพิษได้ดียิ่งขึ้น แต่ทั้งวิธีที่ 1 2 3 นี่เป็นกระบวนการที่กระตุ้นการขับพิษที่เป็นสสารเท่านั้น ส่วนพิษที่เป็นคลื่นพลัง จำพวกคลื่นพิษทางอารมณ์ เป็นพิษที่ยังขจัดไมได้ ต้อใช้วิธีที่ 4 และ 5 เข้ามาช่วย
  3. การฝึกลมปราณ เพื่อล้างพิษ เช่น การฝึกชี่กง ไทเก๊ก โยคะ
  4. การทำสมาธิเพื่อล้างพิษ เป็นการล้างพิษทางอารมณ์
  5. กระบวนการคีเลชั่น เป็นวิธีการใหม่ซึ่งใช้กันมานานแล้วในทางยุโรป เนื่องจากสารพิษบางอย่างจำพวกโลหะหรือโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่วจะสะสมในร่างาย เมื่อต้องการขับพิษพวกนี้ออกมาต้องใช้สารอักจำพวกหนึ่งที่ไปจับโลหะได้ดี เช่น อีดีทีเอ สารที่ได้รับการค้นพบเป็นตัวแรกๆ การทำคีชั่นจะใช้วิธีฉีด วิธี กิน หรือบางครั้งใช้วิธีเหน็บ อีดีทีเอจะเข้าไปจับโลหะหนักที่อยู่ในเลือดของเรา และถูกขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะ เป็นวิธีการที่สามารถขจัดโลหะหนักออกมได้มากขึ้น จะเห็นได้ว่าควรใช้หลายๆวิธีร่วมกัน หากต้องการที่จะล้างพิษให้ครอบคลุมทุกชนิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *