อดล้างพิษแบบ 1 วัน  ทำได้ง่าย

 

     กระบวนการล้างพิษวิธีนี้ ใช้หลักการอดเพื่อสุขภาพ และทำจิตใจให้สงบ สามารถช่วยให้ร่างกายได้พัก ลดการสร้างอนุมูลอิสระตัวใหม่ เปิดโอกาสให้เซลล์ตับเซลล์ร่างกายได้ทำหน้าที่ขจัดอนุมูลอิสระที่มีอยู่เดิมให้หมดไปด้วยสารอนุมูลอิสระต่างๆ

การสร้างพิษแบบอดเพ่อสุขภาพ 1 วัน มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

  1. กำหนดวันอด เพื่อความสะดวกควรกำหนดในวันหยุด เช่น วันศุกร์ หรือวันอาทิตย์ก็ได้
  2. หลักการอด
  • หลักการล้างพิษจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการอด กล่าคือ ไม่กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไขมันหรือแป้งข้าว เพื่อลดละการย่อยอาหาร ร่างกายจะไดพัก และขจัดสารเสียให้หมดหรือลดลงไปจากร่างกาย
  1. วิธีอดล้างพิษ
  • เริ่มต้นด้วยอาหารมื้อเช้า ประมาณ 07.00 น. กินผลไม้ 1 จาน เป็นอาหารเบาๆ พร้อมดื่มน้ำผลไม้ 1แก้ว จากนั้นให้อดอาหารประเภทอื่นๆไปตลอดวัน ในระหว่างนั้นถ้ารู้สึกหิวให้แก้หิวด้วยผลไม้เพียงอย่างเดียว
  • กิจกรรมที่ควรทำในวันอดนั้นควรเป็นกิจกรรมเบาๆ เช่น ทำงานบ้าน เล็กๆน้อยๆ ทำงานอดิเรก เขียนหนังสือ อ่านหนังสือ ฟังเพลง หรือทำสมาธิ เราจะสัมผัสได้ว่าในวันอดจะมีเวลามากมาย สมองแจ่มใส ความคิดปลอดโปร่ง เหมาะสำหรับทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ต้องออกแรงกาย
  1. เลิกอด
  • เมื่อเลิกอดครบถึงเช้าวันรุ่งขึ้น ก็ให้กินอาหารอื่นตามปกติ
  • ข้อห้ามสำหรับการอดเพ่อสุขภาพคือเด็กวัยเจริญเติบโต สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยด้วยโรครุนแรง เช่น โรคหัวใจขั้นรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงชั้นวิกฤติ เป็นต้น กรณีผู้ป่วยเบาหวาน การล้างพิษสามารถปฏิบัติได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้านธรรมชาติบำบัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *