สวนลำไส้  ล้างพิษ

 

        การสวนลำไส้ล้างพิษเป็นกระบวนการล้างพิษของการแพทย์ทางเลือกซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แม้ในคัมภีร์ไบเบิลก็ระบุถึงการสวนล้างลำไส้ ฮิปโปรเครติสถือเอาการสวนล้างลำไส้เป็นการักษาโรควิธีหนึ่ง ปัจจุบันมีแพทย์ที่ใช้การสวนล้างลำไส้ในการรักษาโรคต่างๆ จำนวนมากทั่วโลกโดยเฉพาะโรงมะเร็ง

การล้างพิษโดยการสวนล้างลำไส้เป็นการใช้น้ำอย่างเดียว หรือใช้น้ำร่วมกับสารบางอย่างซึ่งมักนิยมใช้กาแฟนสวนลำไส้ใหญ่ เพื่อจะทำให้เกิดกระบวนการขับสรพิษออกจากร่างกายเพิ่มมากขึ้นจากปกติ ซึ่งมีทั้งสารพิษจากภายนอก เช่น อาหารที่ไม่ดีตางๆ ที่เรารับประทานเข้าไป หรือมลพิษที่หายใจเข้าไป และสารพิษภายในที่เกิดจากระบวนการเผาผลาญอาหาร หรือความเครียด

ของเสียดังกล่าวจะถูกตับขับออกทางท่อน้ำดีแล้วไปสู่ลำไส้ใหญ่ กรสวนล้างลำไส้จะกระตุ้นให้ตับทำงาดีขึ้น และช่วยทำให้ของเสียถูกขับออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องค้างจนถูกดูดซึมกลับเข้าไปเป็นอันตรายต่อร่างกาย

การสวนล้างลำไส้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระตุ้นตับให้ขจัดสารพิษออกจากร่างกาย เช่น ผู้ป่วยตับวาย ผู้ป่วยภูมิต้านทานบกพร่อง ผู้ป่วยที่มีอวัยวะของร่างกายทานล้มเหลว ผู้ป่วยมะเร็ว ผู้ดื่มสุราหนัก ซึ่งรวมถึงผู้เป็นโรคภูมิแพ้ด้วย

ในส่วนใหญ่ของผู้ที่มีอาการท้องผูก กวนสวนล้างลำไส้ก็เพื่อทำความสะอวดลำไส้ใหญ่ แต่สำหรับผู้ที่ระประทานที่มีกากใยสม่ำเสมอ ระบบขับถ่ายปกติ และสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการสวนล่างลำไส้ นอกจากนี้ การสวนล้างลำไส้ไม่แนะนำให้ทำเป็นประจำ แต่ควรทำเมื่อต้องการขจัดพิษออกจากร่างกายเท่านั้น ในกรณีพิเศษเฉพาะราย เช่น คนไข้ไตวาย อาจทำได้ในแต่ละครั้ง ทุก 4 ชั่วโมง ตลอด 1 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *